Bilet NIGHT DRIFT TAXI upoważnia do:

1 nocnego przejazdu dla 1 osoby na prawym fotelu jednego z aut biorących udział w pokazach driftu w dniu 22.06.2019 podczas imprezy NIGHT POWER 2019 Drift Arena odbywającej się na dachu Galerii Warmińskiej. W celu realizacji biletu należy zgłosić się do biura organizatora w dniu imprezy w godzinach 12:00-14:00 aby ustalić godziny przejazdu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie zgłoszenie się uczestnika w wyznaczonym terminie i godzinach jest równoznaczne z unieważnieniem biletu. Przejazdy NIGHT DRIFT TAXI będą realizowane w godzinach 22:00-23:00.

*Niewykorzystany bilet nie podlega zwrotowi opłaty.
** Bilet NIGHT DRIFT TAXI nie jest biletem wstępu na imprezę

*** Przejazd będzie realizowany po podpisaniu oświadczenia przez uczestnika (lub jego prawnego opiekuna) wraz z regulaminem przejazdu w biurze organizatora w dniu imprezy.

**** W drift taxi mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci od 6 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna

Bilety można kupić w Olsztynie, w Galerii Warmińskiej, w głównym atrium, na naszym NIGHT POWER-owym stoisku oraz w firmie Bajt na ul. Kościuszki 8 w Olsztynie.